โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม • นายคารม ช่วยสุข
  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0892803003
  อีเมล์:
  นายสนอง ตระทอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0885804716
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]