โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  49
  62
  111
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  66
  66
  132
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  60
  50
  110
  4
  รวมมัธยมต้น
  175
  178
  353
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  30
  43
  73
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  31
  36
  67
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  41
  50
  91
  3
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  102
  129
  231
  8
  รวมทั้งหมด
  277
  307
  584
  20

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]