โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Prac [04 สิงหาคม 2566 11.06 น.] อ่าน 159
ประชาสัมพันธ์วารสารทุ่งข้าวกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2566 [04 สิงหาคม 2566 10.14 น.] อ่าน 116
ประชาสัมพันธ์วารสารทุ่งข้าวกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2566 [04 สิงหาคม 2566 10.07 น.] อ่าน 114
“ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐและเอกชน [30 เมษายน 2566 15.51 น.] อ่าน 154
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 [04 พฤษภาคม 2565 21.38 น.] อ่าน 293
การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 [20 พฤษภาคม 2564 10.39 น.] อ่าน 317
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ [04 มีนาคม 2564 14.29 น.] อ่าน 267
สำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ [12 พฤษภาคม 2563 05.52 น.] อ่าน 466