โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 • คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน การป้องกันโควิด 19  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-06 09:02:26 น.
  โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
  Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]