โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 • คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน การป้องกันโควิด 19


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-06 09:02:26 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]