โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

     รู้ใช้ภูมิปัญญา         ก้าวหน้าเทคโนโลยี                     มีวินัย

                       ใฝ่คุณธรรม              น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติด

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-05-30 14:42:13 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]