โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

   รู้ใช้ภูมิปัญญา         ก้าวหน้าเทคโนโลยี                     มีวินัย

                     ใฝ่คุณธรรม              น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติด

     ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-05-30 14:42:13 น.
  โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
  Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]