โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นายคารม    ช่วยสุข
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
  โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม  
  โทรศัพท์ : 089-280-3003
  อีเมล์ : [email protected]

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
  กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาวพิสมัย    วงค์ปัดสา
  ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
  โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม  
  โทรศัพท์ : 085-017-9946
  อีเมล์ : [email protected]

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-06 10:00:44 น.
  โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
  Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]