โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  นายอุทิศ          สิงห์คำ   ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายชัญชัย        กิ่งก้าน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายนิวัติ          อัจฉฤกษ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายไพบูลย์       วงศ์พิมพ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสาวเพ็ญงาม กำเนิดสิงห์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  ส.ต.อ.นิพัฒน์พงษ์  คำวัน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายไมตรี ศิริพิมพะไกรดี ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางพิสมัย        ยิ่งยง    ผู้แทนผู้ปกครอง
  นางวิไลลักษณ์   แก้วสิงห์ ผู้แทนครู
  ๑๐ นางพัทยา  นารอด ผู้แทนศิษย์เก่า
  ๑๑ นายประวิทย์     ดอกจันทร์ลี ผู้แทนองค์กรชุมชน
  ๑๒ นายแสนคม      วัณเดช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ๑๓ เจ้าอธิการบุญลอง  กะตะธัมโม ผู้แทนพระสงฆ์
  ๑๔ นายอำนวยศิลป์ อังคะเว ผู้แทนศาสนา
  ๑๕ นายคารม  ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุวิทยาคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-05-30 14:42:13 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]