โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1034711134
  รหัส Smis 8 หลัก :
    34022006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    711134
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    โนนกุงวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    nonkungwittayakom
  ที่อยู่ :
   หมู่ที่  3 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
  โทรศัพท์ :
    045-239015
  โทรสาร :
    045239015
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2533
  อีเมล์ :
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    โนนกุง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    70 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    21 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:56:17 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคารม ช่วยสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรียศกร ทองทับ

 • นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์

 • SMSS







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,059
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]