โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1034711134
  รหัส Smis 8 หลัก :
    34022006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    711134
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    โนนกุงวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    nonkungwittayakom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่  3  บ้านโนนกุง ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
  โทรศัพท์ :
    045-239015
  โทรสาร :
    045239015
  ระดับที่เปิดสอน :
    มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2533
  อีเมล์ :
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  อปท. :
    โนนกุง
  ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
    70 กม.
  ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
    21 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:56:17 น.)

  แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
  แผนที่บน Google Map 15.628756115693642,105.15148313269128
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]